Startsida » Södra Lappland LL » Björnlandets nationalpark LL

Björnlandets nationalpark

Björnlandet är en nationalpark.
Det betyder att inget får förstöras.

Björnlandet är den enda nationalparken i Västerbottens län.
Den innehåller mycket gamla skogar.
Gamla skogar är ovanliga i Sverige.
Den äldsta tallen här är minst 450 år.

Här finns också stora stenar och branta stup.

Här har samer haft renar på bete under vintern
sedan lång tid tillbaka.

Se och göra
Det är enklast att besöka den östra delen av nationalparken.
Där finns en rastplats med en koja där man kan grilla.
Det finns också en stig som leder upp till Björnberget
med information om det du kan se längs stigen

Öppettider
Björnlandets nationalpark är öppen hela året.

Vägbeskrivning
Från Umeå:
Följ E12 mot Vännäs.
Följ därefter väg 92 mot orterna Bjurholm och Fredrika.
Vägen kallas också Vägen Sju älvar.
Ta av väg 92 till vänster vid skyltning,
cirka 15 kilometer väster om Fredrika.