Startsida » Umeåregionen LL » Kulturum Ratan LL

Kulturum Ratan

På 1700-talet var Ratan en hamnplats.
Här passerade fartyg till olika delar av Sverige
med varor från Bottenvikens kust.
Fartygen seglade även till andra länder.

Tullgården var ett hus som byggdes år 1861.
Den heter Tullgården eftersom varor förtullades här:
de som ville sälja sina varor till andra delar av Sverige
och till andra länder,
var först tvungna att betala en tull i Ratan.

Ratan är också en plats
där landhöjningen har mätts sedan 1700-talet.
Först trodde människor
att det var vattnet som minskade i havet.
Mätningarna gjordes genom att rista in havets nivå
i en berghäll.

I Ratan avgjordes också kriget
mellan länderna Sverige och Ryssland år 1809.
I kriget miste många människor sina liv.
Ända sedan kriget i Ratan år 1809
har vi haft fred i Sverige.

Se och göra
På övervåningen i Tullgården finns Kulturum Ratan.
Det är en utställning där du får veta mer om hamnen,
om landhöjningen och om kriget år 1809.

Öppettider
Kulturum Ratan har öppet varje dag
från slutet av juni till början av augusti.

Vad kostar det?
Det kostar 20 kronor
att gå in på kulturum Ratan i Tullgården.
Ring eller skicka ett mail till
om du vill vara med på en guidad tur.
Det kostar omkring 400 kronor för en grupp.

Mat
I Tullgården hittar du Tullgårdens gästgifveri
med kafé och restaurang.

Vägbeskrivning
Med bil från staden Umeå:
Följ E4 norrut cirka 3,5 mil.
Följ brunvit skyltning mot höger.
Åk ytterligare 5 kilometer.

Med bil från staden Skellefteå:
Följ E4 söderut cirka 1 mil.
Följ brunvit skyltning mot vänster.
Åk ytterligare 5 kilometer.

Har du frågor?
Telefon: 0934-311 32
e-post: info@tullgarden.se

Titta också på hemsidorna: www.ratan.se och www.tullgarden.se