Lättläst   In English  Svenska
Startsida » Om Sevärt » Naturum – kulturum

Naturum – kulturum

Naturum

Ett naturum är centrum för besökare till ett naturområde. Det motsvarar de internationella ”visitor centers”. Naturum ska beskriva, förklara och ge förståelse för områdets värden, samt inspirera till vistelse och naturkontakt där. Naturum består av en eller flera byggnader med information inom- och utomhus. Det behandlar områdets natur-, kultur- och upplevelsevärden samt hur människan påverkat landskapet.

Kulturum

Medan ett Naturum visar vidare mot den mer eller mindre orörda naturen, är syftet med ett Kulturum att informera och väcka intresse för platser och miljöer där människans påverkan är tydlig och betydelsefull.

I utställningar, bildspel, småskrifter får den vetgirige besökaren kunskap om platsens natur och kultur, hur kulturen präglats av naturen och tvärtom.

Ett Naturum/Kulturum bör emellertid innehålla mer än andlig spis. Servering och försäljning, värme eller svalka. En anhalt på vägen, eller ett avstamp inför nya upptäcktsresor.