Lättläst   In English  Svenska
Startsida » Skellefteåregionen » Bjuröklubb

Bjuröklubb

Bjuröklubb

Kyrkomannen Olaus Magnus som gjorde sin norrländska resa 1517–18 förundrades storligen över Bjuröklubbs natur och kultur, och det finns det skäl att göra än i dag. Stora klapperstensfält och hällmarker erbjuder fina promenader. Bilvägen leder fram till en parkeringsplats cirka 700 meter från själva klubben, där fyren står. Vid fyrplatsen finns tomtningar, enkla tältgrunder, kvar efter medeltidens säljägare och fiskare. Fyren byggdes 1859, och den var bemannad fram till 1970. Fyrvaktaren skötte också väderobservationerna som varje dag sedan 1924 hördes i radions sjörapport.Bjuröklubb har också varit en viktig lotsplats. Den gamla lotshamnen fungerar i dag som gästhamn med ett seglingsdjup på 2,5 meter.

Sillhällorna på östra sidan är det största sammanhängande hällområdet på Bjuröklubb. I närheten av Sillhällorna finns den mytomspunna Jungfruhamnsgraven. Är detta platsen för ett medeltida kapell, eller är det månne en fransk prinsessa som ligger begravd här? Det fiskarkapell som nu står på platsen byggdes 1864.

Vid Svarthällorna, finns fullt av ristningar med namn, årtal och bomärken. Det är österbottniska säljägare som från 1700-talets slut och in i 1900-talet gjort ristningarna, kanske medan de väntat på rätt tillfälle att ge sig ut på vårisarna i jakten på säl. Ner mot Grundskatan berättar en rad fornlämningar om forna tiders fiske och sälfångst.

I gamla fyrmästarbostaden finns Café Fyren med bygdens läckerheter. Vandringsled och handikappanpassad ramp finns också här på ”klubben”.

Hitta hit

Från E4 i Bureå eller Lövånger mot Uttersjöbäcken, därefter skyltat mot Bjuröklubb.

Koordinater RT90: N 7165335 E 1777195

logga

Info & kontakt

072-20 42 100

www.bjuroklubb.se

 

På kartan

 

fotograf

 

INLÄSNING AV SMÅSKRIFT