Lättläst   In English  Svenska

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE

ALLMÄNT

 • Finnforsens kraftstation från år 1906, är belägen i byn Finnforsfallet, ca 3 mil väster om Skellefteå. Förutom Kraftverksmuseet kan du besöka Teknikboa, Smedjan, Rövargrottan samt Maskinistbostaden. Här finns också Kafé Finnfors.PARKERING

 • Handikapparkering finns vid Kafé Finnfors och består av två platser. Handikapparkeringen finns mittemot nedfarten till Kraftverksmuseet. Det är cirka cirka 250 meter till kraftverksmuseet och passerar Smedjan, Teknikboa och Rövargrottan på vägen. Till Kafé Finnfors och Maskinistbostaden är det 40 respektive 200 meter. Handikapparkeringen är hårdgjord men grusad.
 • Det är tillåtet att köra fram till samtliga byggnader med handikappfordon för av- och påstigning.
 • Övrig parkering finns på andra sidan av Skellefteälven, intill det moderna kraftverket.

 

VÄGAR OCH GÅNGAR

 • Vägen från handikapparkeringen ned till Kraftverksmuseet korsar först en asfalterad bilväg. Därefter är vägen grusad och sluttar brant nedåt, förbi Smedjan, Teknikboa och Rövargrottan, till Kraftverksmuseet.
 • Vägen från handikapparkeringen till Maskinistbostaden är en ansfalterad bilväg. Sista biten är en något brant uppförsbacke på cirka 40 meter.
 • Gången från handikapparkeringen fram till Kafé Finnfors är belagd med skifferplattor på gräsmatta. Underlaget är svårframkomligt med rullstol.

 

TRÖSKLAR, TRAPPOR OCH RAMPER

 • Samtliga ramper saknar ledstänger helt eller är inte greppvänliga. Samtliga trappor saknar kontrastmarkering. Hiss saknas.

 

TOALETT

 • Ramp finns upp till toaletterna vid kaféet och till toaletten utanför Kraftverksmuseet.
 • Utanför kraftverksmuseet finns ett utedass som är godkänd enligt de kriterier som gäller för handikapptoalett.
 • Toaletten vid kaféet uppfyller ej kraven för handikapptoalett, toalettstolen är högerställd.

 

Kraftverksmuseet

 • Det finns ingen ramp in till Kraftverksmuseet. Innanför entrén finns en ramp upp till övre plan. Ned till turbinhallen finns enbart spiraltrappor som är besvärlig för den som har svårt att gå. Trapporna saknar kontrastmarkering på översta och nedersta steget.
 • Längst in i Kraftverksmuseet finns en lokal med en fotoutställning. Några trappsteg leder ned till lokalen från övre plan. Det finns ytterligare en ingång till lokalen. Den sker direkt utifrån och har inga trappsteg. Däremot finns inget gångstråk som leder ända fram till entrén. De sista metrarna passeras över en gräsmatta. Öppningen till den inre delen av lokalen är knappt 80 centimeter bred.
 • Trösklar är låga.

 

Maskinistbostaden

 • Ramp finns in till Maskinistbostaden. En trapp leder till den övre våningen.
 • Trösklarna på nedervåningen är höga och man tar sig inte över med rullstol utan hjälp.

 

Teknikboa, Smedjan och Rövargrottan

Dessa ligger i en gemensam byggnad vid vägen ned till Kraftverksmuseet.

 • Till Rövargrottan tar man sig med rullstol in till öppningen men inte in i själva grottan då passagen är för smal.
 • Ramp finns in till Teknikboa.
 • Några trappsteg leder upp till Smedjan. Ramp saknas.

 

Kafé Finnfors

 • Ramp finns upp till kaféet.


UTSTÄLLNINGARNA

 • Foton och texter i fotoutställningen sitter något högt och kan vara svåra att se från rullstol.
 • Bildspel finns.
 • Vissa av experimenten i Teknikboa är för högt placerade för rullstolsburna.
 • Underlaget inne i Smedjan är grus, en ej hårdgjord yta.

 

UTSTÄLLNINGSTEXTER OCH KARTOR

 • Utställningstexter finns endast i Kraftverksmuseet. De finns på skyltar med text i guld på svart bakgrund. Texterna är på svenska, engelska och tyska.
 • Separata utställningstexter finns ej.
 • Utställningstexter på lättläst finns ej.
 • Skyltar med beskrivning av aktiviteterna finns ute under öppetsäsongen.
 • Utställningskartor finns ej.

 

TAKTILA INSLAG

 • Utställningarna har inga taktila inslag där man får känna på föremål.
 • Taktila kartor över området eller utställningarna finns ej.

 

AUDIOGUIDER OCH HÖRSLINGA

 • Audioguider och hörslinga finns ej.

 

ALLERGI

 • Fråga kafépersonalen om gluten- och sockerfria alternativ.
 • Växter som är allergiframkallande finns ej i eller i närheten av lokalerna.