Lättläst   In English  Svenska
Startsida » Skellefteåregionen » Rismyrliden » Tillgänglighet

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE

Allmänt

 • Nybygget Rismyrliden från 1800-talets första hälft, ligger välskyltat utmed vägen mot Boliden från Burträsk räknat. Här hittar du flera byggnader. Här finns bland annat bostadshus, ladugård, lador, bagarstuga och loge.

 

PARKERING

 • Parkering finns cirka 100 meter från entrén till nybygget. Parkeringen är grusad. Uppskyltad handikapparkering finns alldeles utanför gårdstunet.

 

VÄGAR OCH GÅNGAR

 • Från parkeringen leder en grusad bilväg upp till nybygget.
 • En något ojämn men hårt packad grusväg leder från entrén till nybygget, förbi gårdarna och ned till logen.
 • Inga särskilda gångar finns från grusvägen till den olika byggnaderna. Marken är i större delen av området relativt hård och flack men grästäckt.

 

TRÖSKLAR, TRAPPOR OCH RAMPER

 • Det finns många höga trösklar, både in till byggnaderna och inne i dem. Trösklar och trappor är kontrastmarkerade. Ramper finns med halkskydd. Både ramper och trappor saknar ledstänger. Hiss saknas.
 • Ramp finns till parstugan.
 • En trappa leder upp på övervåningen i mangårdsbyggnaden som delvis är inredd.

 

TOALETTER

 • Ett utedass finns med toaletten placerad mitt på ena väggen med måtten 210x 225 cm.

 

UTSTÄLLNINGSTEXTER OCH KARTOR

 • I utställningen som finns i ladugården finns svarta utställningstexter på vit bakgrund. Typsnittet har seriffer.
 • Utställningstexter på lättläst finns ej.
 • Separata utställningstexter finns ej.
 • Utställningskartor finns ej.
 • Skyltar finns under säsong placerade centralt på området. Det är stora, svarta bokstäver på vit bakgrund.
 • Utställningskartor finns ej.

 

TAKTILA INSLAG

 • Genom möjligheten att delta i det dagliga arbetet, så som det var förr, kommer man i kontakt med diverse föremål som används i olika arbeten.
 • Taktila kartor över området eller utställningarna finns ej.

 

AUDIOGUIDER OCH HÖRSLINGA

 • Audioguider och hörslinga finns ej.

 

ALLERGI

 • Laktos-, gluten- och sockerfria alternativ finns i kaféet.
 • Ängsmark finns runt omkring.
 • På sommaren finns djur som exempelvis hästar, kor , får, grisar och kattungar.