Lättläst   In English  Svenska
Startsida » Södra Lappland » Björnlandets Nationalpark

Björnlandets Nationalpark

Björnlandets nationalpark

Ett smultronställe längs Konstvägen Sju Älvar är Björnlandet - länets enda nationalpark. Härifrån kan Du göra en vandring genom riktig vildmark i en av länets värdefullaste urskogar. Terrängen är kuperad och blockrik, med branter och lodräta stup. I den östra delen av nationalparken är det däremot lätt att ta sig fram; här finns en markerad stig med informationstavlor på väg upp mot en utsiktspunkt.

Tallen dominerar i området. De äldsta är åtminstone 450 år. Torrträd, högstubbar och lågor (liggande trädstammar) är rester från äldre trädgenerationer. Minnen från gamla tiders skogsbränder kan man se som brandljud, ärr efter brandskador, tallstammarna. Vissa mindre områden, framför allt gransumpskogarna, har klarat sig från skogsbrand. Här täcks de gamla granarna av hänglav.

På några få ställen inom Björnlandet har det förekommit myrslåtter under 1800-talet och i östra delen av parken finns rester av en huggarkoja och ett stall.
Området utnyttjas sedan urminnes tider som vinterbetesland av samerna, men är i övrigt mycket lite påverkat av mänsklig aktivitet.

logga

Öppettider

Nationalparken är öppen året runt

 

Info

Naturvårdsverkets hemsida

 

På kartan

 

fotograf