Lättläst   In English  Svenska

Tillgänglighetsguide

Allmänt

 • Fatmomakke kyrkstad är en levande kyrkstad mitt i fjällvärlden. Här byggdes ett kapell som nyttjades av samerna i området. På 1820-talet kom de första nybyggarna till dessa trakter. Kyrkplikten och de långa avstånden ledde till att folk behövde övernattnings-bostäder vid kyrkan. På kyrkplatsen började en kyrkstad växa upp, där kåtor och timrade stugor stod sida vid sida. Ännu samlas här människor för att fira kyrkhelger.


PARKERING

 • Parkeringen är belägen ca 500 m från själva kyrkstadsområdet.


VÄGAR OCH GÅNGAR

 • Hårdgjord väg leder fram till kyrkstaden. I en slinga runt kyrkstaden är en hårdgjord gång iordningställd. Området är dock kuperat och har branta partier.


TRÖSKLAR, TRAPPOR OCH RAMPER

 • Ramper finns till kulturum, kafé, Länsmansstugan, Samernas föreningshus samt kyrkan. Ledstänger finns till föreningshuset och kyrkan.
 • Kanter och avåkningsskydd, t ex vid ramperna och stigarna, ute på området har som regel dålig kontrast gentemot omgivningen. Inne i kulturum kontrasterar röda och gula färger mot varandra.
 • I kyrkan är en bänkrad borttagen för att ge plats till rullstolsburna bland övriga bänkar. I bönekåtan finns möjlighet att göra detsamma.


TOALETT

 • TC med korrekta mått för handikapptoalett finns inne på området. Här finns även skötbord.


UTSTÄLLNINGAR

 • I kulturum finns en utställning om kyrkstadens historia.


UTSTÄLLNINGSTEXTER

 • Utställningstexterna i kulturum är tydliga med bra storlek och kontrast på typografin. Ute på området finns informationsskyltar som är tillgängliga för rullstolsburna.


AUDIOGUIDER OCH HÖRSLINGA

 • Audioguide saknas.
 • Kyrkan i Fatmomakke kyrkstad har hörslinga. Denna fungerar som samlingslokal vid t ex guidningar och möten.


SERVERING

 • Servering av alternativa kaffebröd finns.


ALLERGI

 • Området är beväxt med björkar.