Lättläst   In English  Svenska
Startsida » Södra Lappland » Inlandsbanemuseet » Tillgänglighet

Tillgänglighetsguide

allmänt

  • Inlandsbanemuseet är beläget i Sorsele järnvägsstation tillsammans med turistbyrån. Museets utställning berättar om Inlandsbanans hundraåriga historia – från de första tankarna vid 1800-talets slut om en järnväg genom det inre av Sverige, fram till dagens satsning på gods- och turisttrafik.


PARKERING

  • Parkeringsplats finns i direkt anslutning till museet, men saknar markerad handikapplats. (Ska åtgärdas under säsongen 2011.)

VÄGAR OCH GÅNGAR

  • Enbart ett gångstråk leder fram till museets entré. Gångstråket är ej hårdgjort (åtgärdas 2011) och utgör inget tydligt ledstråk.


TRÖSKLAR, TRAPPOR, RAMPER

  • Rampen in till museet är något brant den sista delen upp mot entrén. Yttertrappan saknar kontrastmarkeringar. Museet saknar trösklar, vilket ger god framkomlighet. Kontrasten föremål – golv/vägg är svag (trägolv och träföremål).


TOALETT

  • Handikapptoalett finns, men har inte måtten 220x220 cm. Det går inte att komma in med rullstol på någon sida av toalettstolen.


UTSTÄLLNINGSTEXTER OCH -KARTOR

  • Till största delen bra kontraster och stort typsnitt liksom bra höjd- och vinkelplacering för t ex rullstolsburna och barn. Några texter har kursivt typsnitt och några texter sitter högt samt har hinder framför, som gör att besökaren inte kan ta sig ända fram till aktuell vägg.


TAKTILA INSLAG

  • Det är tillåtet att röra föremålen.


AUDIOGUIDER OCH HÖRSLINGA

  • Varken audioguide eller hörslinga finns. Guiderna använder inte hörselförstärkande utrustning vid visningarna.


ALLERGI

  • En rabatt finns i anslutning till gångstråket mot entrén.