Lättläst   In English  Svenska
Startsida » Umeåregionen » Holmöns båtmuseum

Holmöns båtmuseum

Ljusterutrustning på museet

Holmön är egentligen en ögrupp som består av två större öar; Holmön och den större Ängesön, samt av en stor mängd holmar och skär. Naturen på öarna är så speciell att omfattande delar är skyddade som naturreservat, för övrigt det största skärgårdsreservatet i Sverige.

Över 200, varav ett hundratal årliga, häckande fågelarter lockar ornitologer ut till öarna. Särskilt populär är ön Stora Fjäderägg med fågelstation och vandrarhem.

Holmöarna har hyst bofast befolkning sedan 1400-talet. Arkeologiska fynd visar emellertid att öarna använts för fiske och säljakt tidigare än så. Ön erbjöd också goda förutsättningar för jordbruk och boskapsskötsel.

Inte mindre än tre fyrar finns på öarna: Holmögadd, Stora Fjäderägg och Bergudden. Farvattnen i trakten är dokumenterat svåra, och talrika är de vrak som vilar på havets botten.

Holmön är särskilt berömt för sina båtbyggare. Ännu på 1940-talet täljde man skrovets mest krumma delar ur vindväxta stockar. På Holmöns Båtmuseum, som finns invid färjeläget vid Byviken, står de gamla bruksbåtarna i centrum. Båten var en förutsättning för nästan all verksamhet, inte bara fiske och säljakt. Den användes också för kyrkfärder, vrakbärgning och byhandel. I utställningen bildar båtarna utgångspunkter för berättelser om verksamheter under olika årstider.

Holmöns kulturum är beläget i båtmuseet. Här ges tips om traktens många sevärdheter. Här berättas om Kvarkens alldeles särskilda växt- och djurvärld, och här ges glimtar från öns 600-åriga bebyggelsehistoria.

logga

Info & kontakt

090-552 20, sommartid
090-13 11 28, övrig tid
www.holmonsbatmuseum.se

 

På kartan