Lättläst   In English  Svenska
Startsida » Umeåregionen » Olofsfors bruksmuseum

Olofsfors bruk

Olofsfors

En av de bäst bevarade bruksmiljöerna i hela landet. Vid Leduån anlades på 1760-talet ett järnbruk. Här fanns hela processen i äldre tiders järnsframställning – järnmalm omvandlades till tackjärn som i sin tur omvandlades till smidbart stångjärn. Av stångjärnet smiddes slutligen olika produkter så som spik, sågblad, hästskor och andra bruksföremål.

I dag finns ett sextiotal byggnader bevarade från bruksepoken. Besök hyttan, stångjärnssmedjan, manufaktursmedjan, en arbetarstuga, herrgården och inte minst ladugården som är uppförd i slaggsten.

Utställningarna i Olofsfors bruksmuseum/Kulturrummet som finns i Kuskbostaden berättar om järnhanteringen, och om hur det var att leva på ett bruk. I gamla skolan finns numera "Kafé Anno 1762" med museibutik.

Olika arrangemang avlöser varandra såväl sommar som vinter.

sevärtlogga

Info & kontakt

0930-131 96, 101 96

www.olofsforsbruk.nu

 

På kartan

 

fotograf