Lättläst   In English  Svenska
Startsida » Vägar turer & leder » Stöttingfjället

Stöttingfjället

stöttingfjället

Stöttingfjället är ett höglänt, vidsträckt område mellan Umeåälven och Ångermanälven, från Ångermanbalen vid Bjurholm i sydöst, till bergen upp mot Storuman i nordväst.  Här kännetecknas naturen av skogsklädda berg som reser sig mellan granskogar och flacka myrmarker.

Människan har vistats i Stöttingfjället långt före de första nybyggarna som slog sig ned här på 1700-talet – det visar fornlämningar såsom fångstgropar och lämningar efter äldre tiders renskötarkultur. I byarna klättrar ålderdomliga gårdar längs liderna – ingen annanstans norr om Härjedalen finns större koncentration av bebyggelse på hög höjd.

Sevärt på Stöttingfjället är bland annat Risträsk by med Risträsket, en före detta sjöbottenäng och John Lindgrens samlarmuseum. Skolan i Pauträsk, Latikbergs kyrka, dammvallen i Vinliden och Uttermangården i Norrbäck med stor fotoutställning om byns människor och arbete.

logga

Info & kontakt

0950-57 40 21
070-699 21 97

norrback.stottingfjallet.se

 

INLÄSNING AV SMÅSKRIFT